Radio Museum Reusel

Het boek

 

OPKOMST VAN DE NEDERLANDSE RADIO-INDUSTRIE 1915 -1930

Onder bovenstaande titel heeft onze conservator in 2002 een boek geschreven!
Dit behandelt de gehele ontstaansgeschiedenis van de radio in Nederland tot 1932. Een periode waarover tot nu toe weinig gepubliceerd is. Het is een echte encyclopedie geworden!
Het boek is verluchtigd met 125 foto’s, de meesten in kleur, met daarnaast  zo’n 150 afbeeldingen uit periodieken van die tijd. Een compleet overzicht van 450 merken  maakt het tot een  HANDBOEK.

144 bladzijden kunstdruk papier en harde kunstlederen kaft met goudopdruk.Opkomst van de Nederlandse Radio-industrie 1915 - 1930  is te bestellen door overmaken van € 15,- op IBAN rekening nr NL40INGB0007695280 t.n.v. St. R.A.M., Kruisstraat 23,  5541CH Reusel onder vermelding: ‘Boek’,  plus:   HET VERZENDADRES!!

 Voor België geldt helaas een verhoging van € 2,- i.v.m. de extra portokosten! Het boek wordt dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

 

 


 

Volgende pagina

 

 

 

________________________________________________________________________________
site & pictures by djeedub.com ©2005